VDR Services stelt zich ten doel om de drempel naar duurzame energiebronnen te verlagen. Daarbij richten we ons in het bijzonder op zonne-energie. Dat doen we door kennis over zonne-energie beschikbaar te stellen en mensen te helpen om zo goed en makkelijk mogelijk in duurzame energie te investeren.

VDR Services is de specialist voor totaaloplossingen op het gebied van zonne-energie, of het nu gaat om een klein of zeer groot project, op daken of op de grond.

Waarom Zonne-energie ?

  • De populariteit en het belang van zonne-energie is duidelijk toegenomen.
  • Traditionele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas worden geconfronteerd met stijgende prijzen.
  • Zonne-energie is niet alleen een hernieuwbare en onuitputtelijke bron van energie.
  • Ze is ook overal beschikbaar en produceert geen CO2 of andere vervuilende stoffen.

Bestel Tijdig!!

Als u uw zonnepanelen installatie laat installeren voor 1 april 2012 kan u nog genieten van de groenestroom certificaten van 230 euro per 1000Kwh. Als u weet dat een gemiddelde woning dit 4 maal per jaar kan opbrengen is dit een extra inkomst van ongeveer 1000 euro op jaar basis.